ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Efectis VUPS PAVUS DIvB hygiene-institut EUROVENT RLT TUV MagiCAD MagiCloud

Projekty podporované EU

 

 


TEPLOVZDUŠNÉ OHŘÍVAČE KONDENZAČNÍ - MANDÍK A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021876 je zajistit certifikaci plynových teplovzdušných ohřívačů kondenzačních, nové řady s typovým označením MONZUN-CP 15, MONZUN-CP 20, MONZUN-CP 30, MONZUN-CP 40, MONZUN-CP 50 a MONZUN-CP 60.
 
Projekt MANDÍK, a.s. – zvýšení digitalizace ve společnosti 
Projekt MANDÍK, a.s. – zvýšení digitalizace ve společnosti je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozšíření stávajícího propojení technologií o další stroje, oblasti a způsoby využití, které dosud nebyly plně digitalizovány a zapojeny do sběru dat.
Stěžejním výstupem projektu je prohloubení obousměrné komunikace mezi prvky, k čemuž poslouží nová software a hardware technologická řešení.
 
Projekt tlakotěsný uzávěr s požární odolností 
Projekt tlakotěsný uzávěr s požární odolností je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je významná inovace produktu a s tím související inovace procesu.
Projekt přináší technicky nový produkt - Tlakotěsný uzávěr s požární odolností a Inovaci výrobního procesu – pořízení nových výrobních technologií, které žadateli umožní zavedení sériové výroby nového produktu.
 
Rozšíření VaV centra společnosti MANDÍK, a.s. 
Projekt Rozšíření VaV centra společnosti MANDÍK, a.s. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření VIK firmy Mandík, a.s. a s tím spojené vytvoření VaV centra.
V rámci projektu dojde k rozšíření stávající výzkumné a inovační kapacity společnosti pořízením nových zařízení a vybavení pro výzkum a vývoj.
Volné vývojové kapacity vzniklé v rámci tohoto projektu mohou využívat i jiné firmy.
Ceny prováděných služeb vycházejí z tržních podmínek a jejich poskytování je nediskriminační a transparentní.
Nakupované vybavení a poskytované služby jsou uvedené v přiloženém dokumentu. 
 
Prezentace společnosti MANDÍK, a.s. na zahraničních veletrzích 
Projekt Prezentace společnosti MANDÍK, a.s. na zahraničních veletrzích je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je prezentace společnosti a jejích výrobků na zahraničních veletrzích za účelem rozšíření exportu a posílení pozice a růstu konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.