ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Efectis VUPS PAVUS DIvB hygiene-institut EUROVENT RLT TUV MagiCAD MagiCloud

Melding misstanden (het zogenaamde klokkenluiden)

 
Wie kan er rapporteren?
  • iedereen (ook anoniem rapporteren is mogelijk).De rapporterende persoon (melder), ook wel klokkenluider genoemd), is de persoon welke, binnen de organisatie, wijst op mogelijke misstanden of oneerlijke praktijken binnen de organisatie.
Wat wordt gerapporteerd?
  • een misstand of mogelijk aanstaande misstand op basis van de wettelijke regels.
Hoe te rapporteren?
  • via een communicatie kanaal welke de privacy van de informatie waarborgt en daarbij de melder alsmede de gerapporteerde persoon beschermt inclusief hun persoonlijke gegevens.
De communicatie kanalen (opties, waar te rapporteren):
   1) Schriftelijk naar het volgende adres:

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice – Tsjechië

   2) Elektronisch naar het volgende adres:

whistleblowing@mandik.cz

   3) Of persoonlijk bij de HRM afdeling.

De melding dient op eender welke manier gemarkeerd en beveiligd te zijn, zodat bij ontvangst duidelijk is dat de melding door MANDÍK, a.s. verwerkt dient te worden buiten de reguliere communicatiekanalen.

   4) webformulier:

De bevoegde persoon is een HR Manager.

De inhoud van het rapport:
   Het beschermde rapport moet ten alle tijde de volgende informatie bevatten:
  • Identificatie van de desbetreffende onderneming;
  • Identificatie van de desbetreffende overtreding (zo uitgebreid mogelijk).
   Het beschermde rapport kan de volgende informatie bevatten:
  • Contact gegevens van de melder;
  • Onderhavige documenten of andere bewijsstukken.
Om de inhoud van het rapport te evalueren, kan MANDÍK, a.s. contact opnemen met de melder voor het verkrijgen van aanvullende informatie de omschreven misstand helder en eenduidig te begrijpen. In dit geval zal MANDÍK, a.s. contact opnemen met de melder, indien deze bekend is en het mogelijk is contact te zoeken waarbij tegelijkertijd zorg gedragen zal worden dat deze procedure de intentie ter bescherming van de identiteit en persoonlijke gegevens van de persoon niet in het geding komt.
 
Bescherming van de persoon of persoonlijke data:
  • MANDÍK, a.s. is, bij wet, verplicht de melder alsmede de gerapporteerde persoon te beschermen.
De behandeling van het rapport:
  • MANDÍK, a.s. bevestigt dat zij de schriftelijke melding van de inbreuk heeft ontvangen op het elektronische of postadres dat de melder heeft opgegeven, tenzij de melder heeft verzocht de bevestiging op een andere manier te ontvangen. MANDÍK, a.s. zal niet op deze manier te werk gaan als het belang met betrekking tot de bescherming van de identiteit van de melder of zijn persoonsgegevens door het volgen van deze procedure in gevaar kan worden gebracht.
  • Afhankelijk van de inhoud van het rapport zal MANDÍK, a.s. in het kader van de uitvoering van het toezicht de desbetreffende maatregelen vaststellen. Zij deelt vervolgens de melder mee tot welke resultaten de afzonderlijke meldingen hebben geleid. De feedback met betrekking tot de follow-upresultaten van de melding wordt aan de melder verstrekt binnen de termijn die redelijk is om de inhoud van de melding te beoordelen en de respectieve maatregelen te nemen als onderdeel van de uitvoering van het toezicht.
 Security code